Verduurzaamheidslening

 

Buiten het gebied? Bekijk hier andere mogelijkheden

Wat is een Verduurzaamheidslening?

De Verduurzaamheidslening is een initiatief van Stichting Gebiedsfonds Windpark N33, speciaal voor bewoners in de nabijheid van windmolens. Met deze lening kun je jouw woning verduurzamen en geluidsbeperkende maatregelen treffen.

Wie kan er gebruik van maken?

 • Eigenaar-bewoners en huurders binnen een afstand van maximaal 1500 meter tot een windmolen in het ‘effectgebied’ van Windpark N33. Dit gebied is begrensd tot 3 km. Bij voldoende budget wordt de afstand verruimd. Het is daarom verstandig om de website regelmatig te bezien.
 • Rechtspersonen en/of IB-ondernemers binnen het ‘effectgebied’ van Windpark N33.

Wat zijn de voordelen?

 • Een rentepercentage van 0%.
 • Afsluitprovisie kan worden meegefinancierd.
 • Looptijd van maximaal 120 maanden.
 • Stimuleringslening is annuïtair en wordt verstrekt via een bouwdepot.

Welke maatregelen vallen onder de lening?

 • Verduurzaming van de woning, inclusief energiebesparende en geluidsbeperkende maatregelen.
 • Kosten van materialen en werkzaamheden voor het treffen van maatregelen.

Hoe werkt het aanvraagproces?

 1. Dien een aanvraag hieronder in, inclusief:
  – De te treffen maatregelen.
  – Werkelijke kosten met financiële onderbouwing.
  – Planning van de uitvoering.
 2. Het bestuur bevestigt de ontvangst binnen twee weken.
 3. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 4. Binnen acht weken na ontvangst neemt het bestuur een beslissing en informeert de aanvrager.

Aanvragen:

Om te kunnen toetsen op de afstand tot de windmolen, zijn adresgegevens verplicht in te vullen.

Straatnaam en huisnummer
Postcode
Plaatsnaam