Over stichting Gebiedsfond N33

 

Onze doelstelling

Na het onherroepelijk worden van het Windpark N33 is vanuit de omliggende dorpen met de drie betrokken gemeenten gewerkt aan de totstandkoming en de inrichting van een gebiedsfonds. Als Stichting Gebiedsfonds Windpark N33 beheren en besteden wij de middelen, welke beschikbaar komen uit de jaarlijkse afdrachten van de exploitanten en eventuele bijdragen vanuit het Rijk, Provincie, Gemeentes en/of grondeigenaren.

Beleidsplan

Stichting Gebiedsfonds Windpark N33 geeft een financiële ondersteuning aan initiatieven van inwoners of maatschappelijke organisaties uit het effectgebied.

Bij de beoordeling wordt vooral gelet op de mate waarin het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid, duurzaamheid, ecologie en sociale cohesie binnen het gebied.

Stichting gebiedsfonds Windpark N33 geeft aan bewoners in de onmiddellijke nabijheid van de windmolens de mogelijkheid om een geldbedrag te lenen voor de verduurzaming van de woning. Hierbij kan naast de energie besparende maatregelen ook gedacht worden aan geluidsbeperkende maatregelen. Beheer van dit revolverend fonds zal worden uitbesteed aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Bestuurssamenstelling

Wil Keesom – Voorzitter
Wilbert Jager – Penningmeester
Mieke Bos -Bestuurslid
Henk Meisner -Secretaris
Hein in ’t Hout -Bestuurslid

Raad van Toezicht

Mario Post
Jan Kooijman

Stichting Gebiedsfonds windpark N33 een ANBI-status. 

Naam: Stichting Gebiedsfonds N33
Samenwerkingen: Stichting Gebiedsfonds N33 heeft geen formele samenwerkingsovereenkomsten met andere organisaties
Contactgegevens: Gebiedsfonds N33, Hereweg 83,  9651 AC  Meeden
E-mail: Hereweg 83 9651 AC  Meeden
Contactpersoon: Henk Meisner | 0620367588

  • KVK-nummer: 88170764
  • RSIN: 864525758
  • Stichting
  • Rechtspersoon
  • Hereweg 83, 9651AC  Meeden

Naam:

  • Stichting Gebiedsfonds Windpark N33

Doelstelling en Beleid: Zie bovenin deze pagina

Bestuursleden:
Wil Keesom – Voorzitter
Wilbert Jager – Penningmeester
Mieke Bos -Bestuurslid
Henk Meisner -Secretaris
Hein in ’t Hout -Bestuurslid

RvT leden:
Mario Post
Jan Kooijman

Stichting Gebiedsfonds N33 is een Idealistische organisatie. Alle bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht (RvT) vervullen hun functie binnen Stichting Gebiedsfonds N33 zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen. Eventuele kosten die verband houden met Stichting Gebiedsfonds N33 kunnen op basis van werkelijk gemaakte kosten gedeclareerd worden.

a. Jaarrekening (volgt na eerste jaar)

c. Fonds Regelement

d. Statuten