Spelregels

 

Vanuit de drie betrokken gemeentes, Midden-Groningen, Oldambt en Veendam is het verzoek richting de dorpenalliantie gekomen om gezamenlijk een werkgroep op te starten waarin naast de dorpsvertegenwoordigers ook gemeentevertegenwoordigers zitting hadden. Binnen deze werkgroep is er nagedacht over de vorm en invulling van het Gebiedsfonds. Na ruim 3 jaar van overleg, heeft dat geleid tot de oprichting van Stichting Gebiedsfonds Windpark N33 en een advies over de bestedings doelen. Vanuit dit advies is het fondsregelement opgesteld.

Omdat wij een lerende organisatie zijn, is het regelement te bezien als een dynamisch document welke in de loop der tijd aan veranderingen onderhevig zal zijn.

Vanuit de overheid is er een eenmalige financiële bijdrage gedaan. Dit bedrag zal middels een revolverend fonds ingezet worden om leningen te verstrekken aan bewoners in de directe nabijheid van de windmolen(s). Vanuit het beperkte budget hebben we ervoor gekozen om de lening in tranches beschikbaar te stellen. Per 1 mei 2024 is de eerste tranche beschikbaar voor inwoners tot een afstand van 1.500 meter tot een windmolen. Leningen kunnen aangevraagd worden voor verbetering van de leefomstandigheden. Het beheer van dit fonds en de leningen zal worden uitbesteed aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Hierbij zal grotendeels worden aangehaakt bij de voorwaarden voor de SVn duurzaamheidslening.