Raad van Toezicht

 

Ferdinand Vinke

voorzitter Raad van Toezicht

Mijn naam is Ferdinand Vinke. Tot medio 2023 was ik werkzaam als bestuurder bij Winkler Prins in Veendam. Ooit, in 1977 ben ik vanuit Overijssel naar Groningen verhuisd i.v.m. mijn studie en ben nooit meer vertrokken. Ik heb jarenlang gewerkt in de Veenkoloniën, voornamelijk Pekela en Veendam en ken het gebied, de bewoners en de volksaart goed en voel mij hier thuis. Tot voor kort woonden wij in Appingedam maar vorig jaar zijn wij verhuisd naar Blauwestad. Toen ik werd gevraagd zitting te nemen in de Raad van Toezicht hoefde ik niet lang na te denken. Ik lever graag mijn bescheiden bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het Gebiedsfonds N33.

Mario Post

Mario Post (Kampen 1959) woont sinds 1981 in Muntendam (Karsbadde) en was behalve werkzaam als verpleegkundige in de gezondheidszorg (30 jaar) jarenlang politiek actief in de voormalige gemeente Menterwolde (8 jaar raadslid en 8 jaar wethouder) en was 3 jaar fractievoorzitter in Provinciale Staten van Groningen. Momenteel werkt hij voor Waterbedrijf Groningen als directieadviseur op het gebied van bestuurlijke relaties. In zijn vrije tijd is hij kleinschalig hobbyboer (Lakenvelder koeien, schapen, kippen en geiten) en is hij als vrijwilliger actief binnen Boerenbuitengebied Muntendam met natuurbegrazing en landschapsonderhoud.

“Als voorstander van duurzame energieopwekking heb ik altijd gepleit voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Dat is bij de realisatie van windpark N33 niet goed gelukt. Het gebiedsfonds kan hier een klein beetje in goedmaken en bijdragen aan de leefbaarheid in het gebied. Vanuit mijn positie in de Raad van Toezicht lever ik daar graag een bijdrage in”.

Mario heeft zitting in de RvT op voordracht van de gemeenten Veendam, Midden Groningen en Oldambt zonder last of ruggespraak.